Marknadsområdet

Inom Gislaveds marknadsområde finns det 56 000 personer att bemöta med ett marknadsunderlag på 3,3 miljarder kronor.